Temeljne odredbe i uvjeti najma vozila (AGB)

1. Opće
FunCar poduzeće, u sljedećem navedeno kao„najmodavac“, iznajmljuje vozila prema sljedećim uvjetima, na koje najmoprimac pristaje putem potpisa. Podloga najamnog ugovora su uslovi navedeni na sljedećim stranicama kao i uvjeti ugovora. Ugovori o plaćanju se isključivo odvijaju u pisanom obliku. Osim toga, najmoprimac potvrđuje da se sve informacije i podaci u najamnom ugovoru obrađivaju preko automatskog sistema. Svaka osoba koja potpiše ovaj ugovor (najmoprimac, vozač) odgovara pored fizičke i pravne osobe obavezno za tu osobu za koju je potpisao ugovor.

2. Rezervacija, preuzimanje, produžetak i povratak
Svojim potpisom ugovora najmoprimac priznaje da je vozilo preuzeo u pravilnom, pogonski i prometno sigurnom stanju, sa svom potrebnom dokumentacijom, dijelovima, priborom i obaveznom opremom (tj. priručna apoteka vozača, upozorni trokut, alat, izvještaj o nezgodi); najmoprimac je zadužen da prijavi sve neuočljive i neprimjetljive kvarove neposredno pri izručenju vozila – ne dovodeći u pitanje odredbe jamstva– u protivnom najmoprimac jamči za sve najmodavcu nanesene štete, osobito ukoliko je bilo poteškoća pri razjašnjenju i dokazivanju iste.
Korisnik se obavezuje održavati vozilo kao i gore navedenu opremu i vratiti vozilo u istom stanju u kakvom je i preuzeto, sa svim dokumentima i opremom navedenom na ugovoru o najmu, u mjestu, na dan i vrijeme određeno ugovorom o najmu. Najmodavac ima pravo preuzeti vozilo u svako doba na račun najmoprimca u slučaju nepoštovanja potpisanog ugovora i ukoliko se ne radi o manjim neusklađenostima koje objektivno gledano, najmodavcu ne nanosi ikakve štete.
Ukoliko korisnik vrati vozilo poslije ugovorenog završetka, kašnjenje će se naplatiti, međutim najmanje u visini dodatnog dana najma; u slučaju da je ugovor sklopljen tokom akcije, kašnjenje se naplaćuje prema inače važećem cjeniku. U slučaju da vozilo ni 12 sati polije ugovorenog završetka nije vraćeno, slijedi policijska prijava.
Ako korisnik ne preuzme vozilo u najam do najkasnije sat vremena poslije ugovorenog vremena, rezervacija propada automatski.
Najam se plaća unaprijed; produžetak putem mobitela nije ostvariv.

3. Korištenje vozila
Najmoprimac se obavezuje da vozilo koristi veoma pažljivo i da ispoštuje pravna pravila. Vozilo se ne smije koristiti ako je u pitanju sljedeće:

 • Naplaćeni transport osoba i predmeta
 • Iznajmljivanje drugim osobama
 • Poslovni transport robe
 • Trkanje sa vozilom ili bilo koji drugi sportski susret
 • Transport sa životinjama ili robom koji bi prouzrokovao prljavo stanje vozila
 • Ako se ne nalazite u zakonsko određenom trijeznom stanju pod kojem bi se po zakonu trebalo voziti (alkohol, droga itd.)
 • Za odvlačenje drugih vozila
 • Nepoštovanje saobraćajnih pravila
 • Osim toga, vozilo smije koristiti samo još jedna dodatna osoba ukoliko je navedena u najamnom ugovoru
 • Vožnja u inostranstvo, ukoliko nije navedena u najamnom ugovoru. U slučaju odobrenja (u ugovoru), najmoprimac je zadužen da ispoštuje sva saobraćajna (uvoz, izvoz, granični prijelaz) kao i pravna pravila ugovora. Dakle, u tom slučaju se jamči za štetu koja neće biti poklapana sa strane osiguranja tj. na primjer nepostojna zaštita osiguranja (azijski dio u Turskoj) nezavisno od eventualnih reduciranih vlastitih krivnji u tuzemstvu. To također važi za krivnju potpunih šteta vozila kao i gubitak vozila.
 • Osim toga, se obračunava dodatnih 29 eura ukoliko koristite vozilo u inostranstvu
 • Najmoprimac plaća troškove za gorivo. Bez odobrenja najmodavca, najamnik ne smije da poduzme nikakve reparature vozila. Jedina iznimka: ako je reparatura predviđena za sigurnu vožnju koja dovodi do pravilnog poštovanja saobraćajnih pravila
 • Ukoliko ne koristite vozilo, uvjerite se da su prozori, vrata kao i volan zaključani i zatvoreni. Ukoliko Vaše vozilo ima alarm, provjerite da je sistem upaljen kako treba.
 • Najmoprimac mora da poduzme mjere za sigurnosnu zaštitu kako bi drugim osobama pristup vozilu bio nemoguć. Ukoliko najmoprimac ne bude koristio vozilo po uslovima najamnog ugovora, morat će da odgovara bez obzira da li postoji ugovor reducirane vlastite krivnje ili ograničenog iznosa u slučaju štete, poput: gubitka, oštete ili krađe.
 • Najmodavac će se potruditi da izbjegne moguće mehaničke probleme. Dakle, najmodavac ne odgovara za takve probleme koji prouzrokavaju gubitak i oštete. Jedina iznimka: osobne štete – ali to samo, ako ta osoba tu štetu nije namjerno prinijela.
 • Obaveza nadoknadne prema jamstvenom proizvođačkom zakonu, ili iz drugih zakona navedena prava za jamstvo proizvođača za materijalnu štetu korištenja predmeta u poduzeću je nemoguća.

4. Kvarovi, oštećenja, prometna nesreća
Ako je vozilo sudjelovalo u prometnoj nesreći, korisnik mora postupiti prema odgovarajućim pravnim odredbama, općim odredbama osiguranja reducirane vlastite krivnje i kasko osiguranja i uvjetima ovog ugovora. Naročito je obavezan:

 • da smjesta zaustavi vozilo
 • da poduzme mjere kako bi izbjegao dodatne materijalne štete ili ozlijede osoba
 • da sudjeluje u postupku utvrđivanja činjenica, da dokumentira ime/adresu svih uključenih osoba i svjedoka, kao i policijsku oznaku uključenih vozila i ime obaveznog osiguranja od građanskopravne odgovornosti za upotrebu motornih vozila; Potrebno je ispuniti poseban obrazac izvješće o nezgodi i istoga dostaviti poslovnici koja je izdala vozilo.
 • da ne daje izjavu o krivici ili o odgovornosti
 • da događaj prijavi najbližoj policijskoj postaji gdje treba da se napiše izvještaj o nesreći, iako nije došlo do ozljede osoba. U slučaju da policija odbije molbu, postoji alternativna mogućnost samoprijave, koja također treba da slijedi smjesta.
 • da, ukoliko se radi o prometnoj nesreći sa nepoznatim protivnicima, događaj prijavi najbližoj policijskoj postaji ili da podnese samoprijavu.
 • da smjesta kontaktira najmodavca mobitelom, faksom ili, ukoliko ne postoji drugi način, pismeno pa da postupi po njegovoj uputi.

Najmoprimac i eventualno dodatno ovlašteni korisnik su osigurani preko obaveznog osiguranja od građanskopravne odgovornosti za upotrebu motornih vozila, koje možete uvidjeti u uredu najmodavca.
U slučaju prometnih nesreća potrebno je smjesta kontaktirati najmodavca putem mobitela, faksa ili, ukoliko ne postoji drugi način, pismeno i pričekati njegovu uputu za dalji postupak.

5. Dodatne naknade i troškovi
Najmoprimac je obavezan platiti najmodavcu sljedeće financijske doprinose za korištenje vozila:

5.1 Cijene koje su navedene na sljedećoj stranici odnosno u cjeniku pri čemu je najmodavac ovlašten obračunati iste direktno iz ugovora najma ili čak nadoknadno obračunati. U slučaju da ugovor nije potpisan lično od najmoprimca, za sve troškova jamči osoba koja ga je potpisala, ukoliko ne postoji punomoć zastupanja
5.2 Taksu na kilometre koja se odnosi na broj kilometara koji je korisnik vozila prešao. Kalkulacija takse na najamninu se isključivo obračunava na osnovu broja brojila kilometara. Ukoliko brojilo kilometara zakaže, taksa se obračunava na osnovu daljine, koja je vidljiva zahvaljujući autokarte
5.3 Dnevne takse, takse za reduciranu vlastitu krivnju, sporedne troškove koji se obračunavaju na osnovu dnevnih troškova koji se nalaze na sljedećoj stranici.
5.4 Naknade za dostavu koje se nalaze na sljedećoj stranici. U slučaju da se vozilo ne vrati u mjestu, na dan i vrijeme određeno ugovorom o najmu, najmodavac je ovlašten da obračuna prekoračeno vrijeme standardnom tarifom.
5.5 Sve nastale poreze.
5.6 Sve naknade, kazne i troškove koji nastaju zbog prekršaja prometnih propisa sa iznajmljenim vozilom tijekom ili poslije ugovorenog roka, osim ako je najmodavac dokazano sam kriv. U tom slučaju najmoprimac mora da dokaže da na njemu ne leži odgovornost. Za rukovanje rješenjima (o kažnjavanju) , kaznama za pogrešno parkiranje, magistratske kazne, potvrdu o nekažnjavanju itd. će se za rješavanje istih obračunati 9,50€ po administrativnom predmetu.
5.7 Sve sudske troškove za eventualne žalbe, koje nastaju zbog neplaćanja najamnine, uključivši prikladne troškove odvjetnika kao i troškove za utuživanje i ustezanje potraživanja ovlaštene agencije za prisilnu naplatu prema smjernicama za izračun honorara austrijske gospodarske komore 1993, ograničen prema BGBL-u 141/1996. U slučaju zakašnjelih plaćanja, predviđena je remuneracija doprinosa koji se treba platiti i to zateznom kamatnom stopom od 14% godišnje, no najmanje 5€.
5.8 U slučaju da najmoprimac ili vozač vozila sudjeluje u prometnoj nesreći, koja je nastala zbog krivice vozača vozila ili najmoprimca, najmodavac se ne obavezuje da stavi na raspolaganje drugo vozilo. U tom slučaju, najmoprimac ne smije da očekuje reduciranje najamne tarife.
5.9 Svi troškovi vezani za reparature, održavanje vozila ili slično (krađa, požar, napuklo staklo, gubitak vozila) uključujući troškova za zamjensko vozilo, povratak vozila, gubitak vrijednosti, nadoknade za neplaćene takse, ukoliko se krivica odnosi na najmoprimca. Dakle, prema § 1298 općem građanskom kodu on mora iznijeti dokaz koji ukazuje reduciranu vlastitu krivnju. Ukoliko osiguranje ne bude htjelo da jamči za pojedine štete, najmoprimac je prisiljen da sam plati sve troškove.
5.10 Ukoliko se vozilo koristilo na pravilan način tj. poštovanje pravnih pravila i pravila najamnog ugovora, najmoprimac jamči maksimalnom sumom jamčenja koja je navedena u cjeniku. Druga opcija je da se suma jamčenja smanji po dodatnom ugovoru koji je zaključen između najmoprimca i najmodavca putem potpisa sa strane najmoprimca. Reducirana vlastita krivnja nije više važeća ukoliko se ne ispoštuju pravna pravila kao i pravila najamnog ugovora i ukoliko su ta nepoštovanja prouzrokvana uzročnim štetama ili kada sprječavaju nadoknadu osiguranja. Takse najma kao i troškovi za eventualne štete najmoprimca mora platiti kada se vrati vozilo.
5.11 Ukoliko najmoprimac odabere tarifu „neograničena kilometraža“ ili najamninu na sate, mora uzeti u obzir da se navedene tarife ne mogu kombinirati sa drugim tarifama.
5.12 Životinje se mogu transportirati isključivo u vozilima za transportiranje istih. Ukoliko se najmoprimac ne bude držao tog pravila, morat će platiti taksu od najmanje 150 eura za čišćenje vozila kako bi se miris životinja i prljavština prouzrokovana tim životinjama očistila.

6. Akontacija, kaucija
Najmodavac ima pravo da – ovisno o vrsti i trajanju najma – zatraži kauciju koja može da bude jednaka iznosu vrijdnosti vozila. Visina mnimalne kaucije odgovara iznosu predviđenog najma. Akontacija ili kaucija se obračunavaju na kraju najma.
Ukoliko tokom procedure potpisivanja osobnih dokumenata, certifikata i sličnog isti budu predati radi najamnog prava pridržaja, najmodavac ima pravo da sadrži pravo na pravo pridržaja do plaćanja najamnih pristojbi (navedeno u 5.1) uključivši nadoknadu prekoračenog razdoblja (tačka 2 poslovnih uvjeta i uvjeta plaćanja o ugovoru motornog vozila), u poglavlju 5.2 navedene takse za kilometre, u poglavlju 5.3 navedene takse po danu, u poglavlju 5.4 navedene takse za naknadu za preuzimanje i vraćanje, u poglavlju 5.5 navedene poreze, u poglavlju 5.6 navedene takse kaznama i troškovima ukoliko su postojale kada se vozilo vratilo, u poglavlju 5.7 navedene troškove, u poglavlju 5.10 navedenu sumu do koje se maksimalno odgovara – ukoliko navedene kategorije budu obračunate.

7. Zaštita osiguranja
Najmodavac omogućava zaštitno osiguranje na osnovu osiguranja reducirane vlastite krivnje automobila kao i općeg pravila zaštite osiguranja u sklopu pravnog osiguranja reducirane vlastite krivnje. Osigurani iznos iznosi najmanje 1.000.000 eura. Jamstvo najmoprimca iznosi 500 eura (samopridržaja) po kvaru. Ukoliko najmoprimac ne ispoštuje pravila u poglavlju 2, tj. opće uvjete poslovanja, pravilno korištenje vozila kao i održavanje, ili u poglavlju 4 navedene opće uvjete poslovanja koji se odnose na pravilno ponašanje ukoliko se desi prometna nesreća ili bilo kakav kvar, najmoprimac odgovara za cjelokupan iznos, a ne za gore navedenu sumu. Predmeti i stvari (ili slično) koje se nalaze u vozilu i pripadaju najmoprimcu nisu osigurana. Ukoliko se uplati dodatna naknada, jamčenje najmoprimca za štete vozila prouzrokovane vlastitom krivnjom ili štete nastale tokom prometne nesreće sa nepoznatim protivnikom se obračunava po reduciranoj cijeni od 500 eura. Nezavisno o tome tko je kriv za štetu, svakako se obračunava 49 eura po slučaju štete. Ovo pravilo nije više važeće ukoliko najmoprimac ne ispoštuje pravila najamnog ugovora ili opća pravna pravila. Ukoliko postoji kvar na ogledalima, gumama, felgama ili opremi vozila, radi zaštite osiguranja navedeni dijelovi nisu osigurani u slučaju štete. Dakle, za takve štete najamnik odgovara na svoj račun, mada prema § 1298 općem građanskom kodu mora dokazati da nije potpuno kriv.
Što nije inkludirano u ovoj ponudi je osiguranje za slučaj nesreće za putnike. Najmoprimac mora da jamči za svaku štetu koja je suvozačima navedena.

8. Završne odredbe
Eventualna ništetnost pojedinačnih poglavlja ovog ugovora ne znači ništetnost cijelog ugovora. Ostali sadržaj ugovora preostaje isti i ne mijenja se. Dakle, pravomoćan je. Ukoliko je najmoprimac potrošač u smislu zaštite potrošača (KSchG) i boruje u Austriji, mjerodavnost suda se odlučuje po općim pravilima o nadležnosti. Ukoliko ne, mjerodavni sud je u Beču. Mjesto izvršenja je Beč.

9. Privatnost
Obavljamo vaše glavne podatke, podatke o komunikaciji, podatke o ugovoru, financijskim podacima, kao i sve dobrovoljne informacije isključivo u svrhu rezervacije, kao i za zaključivanje i izvršavanje ugovora o najmu automobila. Osim vašeg i naše sigurnosti, na primjer, kako bismo izbjegli nepoštivanje i spriječili prekršaje vlasništva (osobito prijevare, krađe, pronevjere). Detaljnije informacije o zaštiti podataka nalaze se na našoj početnoj stranici pod naslovom Privatnost: www.funcar.at