Kiralama Koşulları

1. genel yorumlar
FunCar araç kiralama şikretı (Kısaca “Kiraya Veren”) arka sayfadaki belirtilen aracı, belirlenen tarihlerde, Form ‘da adı ve adresi bulunan Kiracı’ya kiralamıştır. Kiracı arka sayfadaki ve aşağıdaki şartlar imzasıyla taahhüt eder. Sözleşme esasları istisnasız arka sayfadaki ve aşağıdaki tanımlanan kiralama koşullardan oluşmaktadır. Ek anlaşmalar yazılı şeklinde sonradan gerçekleştirilebilir. Kiracıdan tespit edilen bilgiler sözleşmesine bağlı olarak otomatik olarak işlenmektedir. Kiralanan aracı sadece sözleşme üzerinde belirtilen kişi/kişiler (kiracı. şöför) kullanabilir ve tabii veya tüzel kişi (onların adına sözleşme imzalanılmış ise) ile beraber müteselsilen sorumlu olmaktadir.

2. Rezervasyon, araç teslim etme, teslim alma ve kiralamanın uzaması
Kiracının işbu sözleşmeyi imzalanması ile, aracı hem mekanik hem de kaporta açısından sağlam faal vaziyette ve iyi durumda teslim almaktadır. Kiracı aracı, araca ait tüm belgeler, aksesuar avadanlıkları, ilkyardım kutusu, ikaz üçgeni, alet, Kaza hasar evrakları, hasarlanmamış takograf mühürü ile birlikte teslim almaktadır.
Teslim almakta aracın uzmanca muayenesiz görünmeyen hasarı varsa eğer, kiraci halel getirmeden teslım etmekte hasarı bildirebilir. Aksi takdirde kiracı bu şekilde husule gelen masraflar üstüne almak zorunda. Kiracı teslim aldığı gibi aracı, araca ait tüm belgeler ve yukarıdaki anılan aksesuar avadanlıkları ile birlikte kiraladığı istasyona veya sözleşmede belirtilen başka bir yerdeki, belirtilen tarihde, Kiraya Veren ofisine iade edecektir.
Kiraya veren herhangi bir zamanda itiraz hakkını saklı tutar, kiracı pahasına kiracıdan kiralayan aracı almaya, kiracı aracı sözleşme üzerinde belirtilen ilaveye göre kullanımıyorsa eğer, sadece küçük bir ihlal değilse ve Kiraya verene zarar veya dezavantaj getirirse.
Araçların iadesinde her hangi yaşanan gecikmelerde sözleşmede uygulanan kira fiyatına göre, en az bir günlük, kira fiyatı tahsil edilir. Sözleşmede uygulanan kira fiyatı özel teklif fiyatlara üzerinde ise, araçların iadesinde her hangi yaşanan gecikmelerde normal tarife geçerli olur. Araçların iadesinde 12 saatten sonra yaşanan gecikmelerde, poliste bir şikâyet edilecek. Rezervasyonlarda müşterilerimize ait araçlar teslim alma saatinden itibaren 1 saat bekletilecek olup, bu bir saat içerisinde müşterilerimiz araçlarını teslim alabileceklerdir. 1 saat sonrasında rezervasyon sistem tarafından otomatik olarak iptal edilecek.
Ön ödemeli bir rezervasyon geçerli ve teslim almakta ödenecek; Kiralama süresini telefon yoluyla uzatmak malesef mümkün değildir.

3. Aracın kullanımı
Aracı dakkatlı bir şeklinde, yol, iklim koşullarına ve hız sınırlarına uyarak kullanmak sizin sorumluluğunuzdadır. Araç aşağıdaki ayarlarda kullanılamaz:

 • Ücretli taşımacılık ve nakliye için; Aracı satamaz, kiralayamaz ya da elden çıkartamazsınız
 • Ücretli malların taşınması için
 • Aracı yarışmak, hız yapmak için, aracın dayanıklılığını ve hızını test etmek için ve başka spor olayları için kullanmamalısınız
 • Aracın hasar görmesine veya kirlemesine neden olabilecek hayvanların veya eşyaların taşınması için kullanmamalısınız
 • Aracı, alkollü ve/veya uyuşturucu etkisi altındayken kullanamazsınız
 • Diğer araçların çekilmesi veya eşyaların çekilmesi için kullanamazsınız
 • Avusturya yasalarına göre kullanmak zorundasınız
 • Araç sadece sizin tarafınızdan, kontrat üzerinde belirtilen ilave şoför tarafından ya da bizim yazılı olarak izin verdiğimiz kişiler tarafından kullanılmalıdır
 • Yurt dışında ihtiyacı duyulan kiralamalar sadece yazılı izinli mümkündür. İzinsiz Avusturya sınırları dışına çıkaramazsınız. İzinli kiracı gümrük, ithalat ve diğer düzenlemelere uyma sorumlu olmaktadır. Avusturya’daki kabul edilen sigorta kapsamı her yerde geçerli olmayabilir (Türkiye’nin Asya kıtasında bulunan topraklarında geçerli olmuyor meselâ). Lütfen Sigorta koruması notuna dikkat ediniz, Avusturya sınırları dışına çıkarmak isterseniz
 • Avusturya sınırları dışına çıkarmak için GPS araç takip sisteminin faal hale getirmek için EUR 29.00 ek ücreti kesilir
 • Yakıt ücreti fiyatına dahil değil. Araç üzerinde herhangi bir değişiklik veya tamir işi sadece izinli yapılabilir ya da acil durumlarda, Kiraya veren telefonda uzun zaman içerisinde mevcut değilse.
 • Aracı kullanmadığınız her durumda kilitli tutunuz, direksiyon kilidi ve hırsızlığa karşı emniyete kilidi kullanın.
 • Araç izinsiz kişiler tarafından çalıştırılamaz. Araç sözleşmesine göre kullanılmazsa, kiracı hırsızlık, kayıp, aracın zarar görmesi ya da parçalarının sınırlandırılması olmaksızın sorumludur.
 • Kiraya veren mekanik arızaları veya araç arızalarını önlemek için mümkün olan her şeyi yapacaktır. Sadece Kiraya veren veya temsilcisinin tarafından kasıtlı hasarlarda veya ağır ihmalkardan hasarlada (kişisel yaralanma hariç) Kiraya veren sorumludur. Üretici sorumluluğu yasasına ya da diğer tazminat talebine göre operasyonlarında kullanılan eşyalarının maddi hasarları için Kiraya veren sorumlu değil

4. Kaza veya arıza durumda
Kaza durumda kiracı veya şöförü Avusturya’daki yasasına göre, genel sigorta koşullarına, kasko sigortasına ve işbu sözleşimine göre davranmalı. Özellikle aşağıdakıleri yapmakla yükümlüdür:

 • hemen durdurmalı
 • Diğer kişisel yaralanma ve maddi hasarları engellenmek için kaza mahalinde trafik güvenliği için gereken tedbirleri almalı
 • Kazaya karışan kişiler tarafından istendiği takdirde kimliğini, adresini, sürücü ve trafik belgesi ile sigorta poliçe tarih ve numarasını bildirmek ve göstermek. Kiracı polis ve/veya jandarma raporu vb. gerekli tüm trafik kaza raporlarının ve belgelerin (Unfallsbericht) ve gerçeğe uygun el çizimi (Skizze) temin edilerek Kiraya verene iletilmek zorundadır
 • suçunu tanıma açıklaması veya sorumluluk açıklaması yapmamalı
 • Kaza yerinde aracın konumunu değiştirmeden trafik polisini aramalı, veya kaza yeri jandarma sınırları içindeyse en yakın jandarma karakoluna haber vererek ifade vermeli. Polis trafik kaza raporlarının yapması reddederse, kendi kendini ihbar etmelidir
 • Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kaza durumunda derhal trafik polisini aramalı veya kendi kendini ihbar etmelidir
 • Kiraya vereni derhal telefon, telgraf, faks veya mümkün değilse yazılı olarak haberdar etmek ve talimatlarını beklemek
 • Kiracı yada kiracının şöförü Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) kapsamındadır; bu sigortasının genel şartları Kiraya veren ofisinde bulunmaktadır.

Araç arıza durumlarında Kiraya vereni derhal telefon, telgraf, faks veya mümkün değilse yazılı olarak haberdar etmeli ve talimatlarını beklemeli

5. Ödeme Koşulları
Kiracı aşığıdaki ücretlerı Kiraya verene ödemesini kabul ve taahhüt eder:

5.1 Arka sayfadaki veya geçerli fiyat listelerinde olan ücretler ödenmeli. Kiraya veren ücreti kira sözleşmesine göre direkt ya da sonradan kiralama masraflarını karşılamak için veren depozıtodan bedeli tahsıl edebilir. Kira sözleşmesi Kıracı tarafindan imzalanmamışsa eğer, onun temsilci sorumlu olmaktadır, vekil yetkisi olmayınca.
5.2 Kilometre ücreti, kiralama süresi boyunca araç tarafından seyahat edilen kilometreler için geçerlidir. Kira bedelinin hesaplanması sadece kilometre sayacının rakamlarına göre yapılır. Kilometre sayacı çalısmadığı durumda, kira bedelini karayolları haritasından hesaplanılır.
5.3 Günlük ücreti, genişletilmiş mali sorumluluk sigortasınin azaltmasi için ucreti ve diğer arka sayfadaki bulunan ek ücreti ödenmeli
5.4 Arka sayfadaki bulunan teslim etme ve teslim alma ücretı ödenmeli. Aracın sözleşmedeki belirtilen yer veya zamanda iade edilmemesi durumunda, her hangi yaşanan gecikmelerde normal tarife göre fiyatı tahsil edilir.
5.5 Tüm vergiler ödenmeli
5.6 Trafik yasalarına uyulmamasından doğacak her türlü sorumluluk ve maddi trafik cezaları, ücretler ve ziyanlar kiracıya aittir, sözleşme süresi sona ermesine rağmen. İstisna: bunlar Kiraya verenin bir hatasından kaynaklanmaktadır ise. Bu durumda, Kiracı suçsuz olduğunu ispatlamak zorunda. Tüm cezalara (trafik cezası, park cezası, beledıye ceezası vb) işlemlerini yapmasına, ceza başına € 9,50 işlem ücreti hesaplanır.
5.7 Kiracı kirayı ödememesinin durumda hakkın takibi için oluşan maliyetler (avukatlık ücreti, teslim alma/inkasso ücreti gibi) ve Federal Ekonomik Oda’nın 1993 tarihli ücret yönetmeliği BGBL 141/1996 yasısına göre hesaplanan giderleri ödenmeli. Ödemede geçikmeler için geçikme faizi %14 p.a ve min EUR 5 olarak hesaplanılır ve kiracının tarafından ödenmeli.
5.8 Kiracının ya da kiracının şöförünün tarafından meydana getirilen trafik kazalarda, Kiracı ya da kiracının şöförü en az kısmen suçlu bulunursa, anlaşılan kiralama süresinin geri kalan vakiti için bir yedek araç hizmete hazır tutmasına zorunlu değil. Kiracı böyle bir durumda kira bedelini azaltma hakkına sahip değildir.
5.9 Aracın hasar görmüş durumunda, tüm tamir veya otomobil parçaların değıştirmesı için giderleri (Yangın, cam kırılması, çalınması veya aracın kaybı durumunda dahil), hem de yedek araç için maliyetler, araç kurtarma, değer kaybı, kayıp kira geliri için tazminat maliyetleri kiracının tarafından ödenmeli,kiracı suçlu olmak durumunda. Kiracı böyle bir durumda Avusturya’daki § 1298 ABGB yasasına göre, sözleşmenin ihlali durumunda arızasının eksik olduğunu kanıtlamak zorundadır. Kiracının ihmali nedeniyle sigortacı herhangi bir tazminat vermezse, ortaya çıkan dezavantajları kendisi üstlenir.
5.10 İmzasıyla kiracı ve kiraya veren önceden yükümlülüğün uzatılmış sınırlamasını kabul etmişse, araç kira sözleşmesine göre ve yasal düzenlemelere uygun olarak kullanılmışsa, kiracının sorumluluğu, fiyat listesinde üzerinde anlaşılan maksimum miktarı aşmayacak halinde, azılır. Fakat sözleşme hükümlerinin veya yasal hükümlerin ihlal edildiği durumlarda azılan sorumluluk geçerli değil. Kiracı böyle bir durumda, kira bedeli ve zarar giderleri, aracın iadesinde ödenmeli.
5.11 Kiracı “sınırsız kilometre” tarifesini veya saatlik kirayı seçerse, belirtilen tarifelerin başka tarifelerle birleştirilemeyeceğini dikkate alır.
5.12 Hayvanlar, sadece bu amaca yönelik taşıma kaplarında taşınmalıdır. Araçta bunun sonucunda oluşan kirlilik veya hayvan kokusu durumunda, € 150,00 temizlik ücreti kesilir.

6. Depozito işlemleri ve şartları
Kiraya veren, kiranın türüne ve süresine bağlı olarak ve araç değerini aşmayacak halinde depozito olarak ücreti hesaplanabilir. Minimum para yatırma miktarı, sözleşmedeki kira miktarına bağlıdır. Arac iadesinde depozıto fatura edilir. Sözleşmenin imzalanmasında verilen kiracının kimlık kartı ödeme yapılıncaya kadar Kiraya verenin saklama hakkı vardır. Ödenecek: İşbu sözleşmesinin 5.1 noktasında verilen kira bedeni, geçikme ücreti, 5.2 noktasındaki kilometre ücreti, 5.3 noktasındaki günlük ücreti, 5.4 noktasındaki aracın teslim alma ve teslim etme ücretler, 5.5 noktasındaki vegiler, 5.6 noktasındaki ücretler, cezalar ve giderler (eğer o zamana kadar hesaplanılmış olsa), 5.7 noktasındaki ücretler ve 5.10 noktasındaki azami yükümlülük tutarının.

7. Sigorta Bilgileri
Kiraya veren Genel sigorta şartı ile taşıt yükümlülük sigortası ve zorunlu kaza sigortasının yasasına teminat sağlıyor. Toplamda EUR 1.000.000,- hasar ödemesi, kiracının katılım payı ise € 700,00’dir kaza başına. Kiracı yukarıda belirtilen kısıtlama (yani işbu genel koşullarındaki olan 2. noktasındaki aracın kullanımı yükümlülüklere, 4. noktasındaki olan ceza durumunda davranşa ilgili) uymuyorsa hasarın zararları tamamı karşılamak zorundadır. Aracın içinde taşıdığı eşyalar ya da oturan yolcular sigortalı değıl. Bir ek ücret karşılığında katılım payı ilk kaza durumunda (kendi veya bilinmeyen kişinin hatasından bile) EUR 700,00‘ya düşebilir (arka sayfalarındaki açıklamaya bak). Her kaza başına istisnasız EUR 49 kesilir. Sözleşme hükümlerinin veya yasal hükümlerin ihlal edilmesi durumunda katılım payının azaltması geçerli değil. Aracın dış aynaları, taşıt üst yapıları, lastığı veya tekelrlek jantalrının zarar durumunda sigortalı değil ve katılım payının azaltması geçerli değil. Kiracı, bu tür hasarlardan tam olarak sorumludur, bu durumda, ABGB § 1298 yasasına uyarınca bu konuda onun kusursuzluğunu kanıtlamalıdır.
Otomobil yolculuk sigortası hizmetlerde dahil değil, yani araçta oturan diğer kişiler sigortalı değil. Arabadaki tüm yolcuları için kiracı sorumludur.

8. Son hükümler
İşbu sözleşmesindeki birey noktaların geçersiz olduğu durumunda, diğer noktalar yıne geçerli olamaktadır. Diğer noktalar yani değişmeden geçerli kalmaktadır. Tüketiciyi koruma kanuna (KSchG) göre, kiraci yurt içinde yaşıyorsa ya da çalışıyorsa, bir mahkemenin yetki alanı yasasına göre belirtilir, yoksa yetki alan Viyana’dır. İfa yeri Viyana‘dır

9. Gizlilik
Ana verilerinizi, iletişim verilerinizi, sözleşme verilerinizi, finansal verilerinizi ve yalnızca gönüllü bilgileri, yalnızca rezervasyon amacıyla ve bir araç kiralama sözleşmesinin sonuçlanması ve yerine getirilmesi için işliyoruz. Örneğin, sizin ve bizim güvenliğimize ek olarak, temerrüde düşmekten kaçınmak ve maddi suçları önlemek (özellikle sahtecilik, hırsızlık, zimmete para geçirme). Veri koruması ile ilgili daha ayrıntılı bilgi, ana sayfamızda Gizlilik başlığı altında bulunabilir: www.funcar.at